મોબાઈલ ઔર ટેલીફોન પર નિકાહ
Ibadat

મોબાઈલ ઔર ટેલીફોન પર નિકાહ

સપ્ટેમ્બર 19, 2016 
નિકાહ કિ મજલીસ મે 2 ગવાહ કા હઝીર હોના ઓર ઉનકા ઇજાબ ઓર કુબુલ (દોનો તરફ સે ઇકરાર) કા સુનના જરૂરી હૈ,
લિહાઝા ટેલીફોન પર નીકાહ દુરસ્ત નહિ હોતા, અગર દૂસરે શહર યા મુલ્ક મે નિકાહ કરના હો તો ઇસકા સહિ તરીકા યે હે કે ઉસ શહર યા મુલ્ક મે કિસી શખ્સ કો અપને નિકાહ કા વકીલ બના દે, નિકાહ કિ મજલીસ મે આકર વકીલ ઉસકી તરફ સે સમને વાલી પાર્ટી કે સાથ 2 ગવાહો કિ મોજુદગી મે ઈકરાર ઓર કુબૂલ કરે. ઇસ તરહ નિકાહ સહિ હો જાયેગા. મતલબ યે કે લડકા ઓર લડકી દોનો કિ તરફ સે વકીલ બનાકર નિકાહ કિયા જાયેગા.
dating someone younger than you in college و فى الدر المختار، کتاب النکاح  جلد: ٣  ص:٩ و ينعقد بایجاب من أحدھما و قبول من الآخر،
http://vitm.com/bR7IUs-3l4V2Sy0i3U3K6_6Q6u4M+3890/ وفيه أیضاً ج:  follow url ۳   follow url ص:  click ۲۱   click here وشرط حضور شاھدین حرّین أو حرّ و حرّتین مکلفین سامعین قولھما معاً۔
see و فی الھدایة ج: ٢ ص: ٣٠٦ « طبع شرکت علميه » ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاھدین حرّین عاقلین بالغین مسلمین۔
و فی الھندیة کتاب النکاح، الفصل الأول ج:
http://www.amisdecolette.fr/?friomid=site-de-rencontre-ici&e85=be ۱   http://www.backclinicinc.com/?jixer=iqoption-giocata-minima&1ec=a9 ص: http://qsai.es/?esfirew=rencontrer-un-homme-tres-riche&124=48 ۲ rencontre divorcés ٦٨  ومنھا سماع الشاھدین کلامھما معاً۔
follow ھکذا فی فتح القدیر۔
સબસ્ક્રાઈબ કે બાદ અપને ઈ-મેલ મે જા કર વેરીફાઈ જરૂર કરે. શુક્રિયા
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *